è
ықылық тию, кекірік келу, ықылық ату, кекірік ұстау, ықылықтау, кекіру; ықылық, кекірік

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I è ㄜˋ 1.氣逆作聲。 俗稱打嗝。 元 朱震亨 《丹溪先生心法‧咳逆》﹝附錄﹞: “咳逆為病, 古謂之噦, 近謂之呃。”參見“ ”。 2.見“ ”、“ ”。 II ài ㄞˋ 〔《廣韻》烏界切, 去怪, 影。 〕 1.不平聲。 唐 陸龜蒙 《雜諷》詩之三: “斯人道仍閟, 不得不鳴呃。 當時布衣士, 亦作天子客。” 2 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 呝 è (1) 鸡叫声或笑声 [crow] 呝, 喔也。 从口, 戹声。 字亦作呃。 《说文》 (2) 按: 呝喔双声连语。 状鸡之声。 良游呝喔。 潘岳《射雉赋》 (3) 又如: 呃喔(禽鸟鸣声); 呃呃(亦作呝呝。 笑声); 呃吓(笑声) (4) 气逆作声。 打嗝 [hiccup; hiccough] 咳逆为病, 古谓之哕, 近谓之呃。 朱震亨《丹溪心法》 (5) 另见e …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: e4 解释: 䁖形容鸡叫的声音。 玉篇·口部: “, 鸡声。 亦作呃。 ”气逆上冲。 明·张自烈·正字通·口部: “呃, 方书有呃逆症, 气逆上冲作声也。 ”如: “食饱气呃”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:e4 形容雞叫的聲音。 玉篇·口部: “, 雞聲。 亦作呃。” 氣逆上衝。 明·張自烈·正字通·口部: “呃, 方書有呃逆症, 氣逆上衝作聲也。” 如: “食飽氣呃”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — è (1) ㄜˋ (2) 气逆上冲作声: ~逆(因横隔膜拘挛引起的打嗝儿)。 (3) 郑码: JGYY, U: 5443, GBK: DFC0 (4) 笔画数: 7, 部首: 口, 笔顺编号: 2511355 …   International standard chinese characters dictionary

 • 呃嚇 — (呃嚇, 呃吓) 象聲詞。 張天翼 《兒女們》: “嘴裏‘呃嚇’‘呃嚇’乾笑了幾笑, 吞吞吐吐說上老半天, 才叫人聽明白是怎麼回事。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呃吓 — (呃嚇, 呃吓) 象聲詞。 張天翼 《兒女們》: “嘴裏‘呃嚇’‘呃嚇’乾笑了幾笑, 吞吞吐吐說上老半天, 才叫人聽明白是怎麼回事。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呃逆 — ènì [hiccup; hiccough] 因横膈痉挛而呼吸顿促, 可分为寒呃、 热呃、 气呃、 痰呃、 瘀呃、 虚呃六种 …   Advanced Chinese dictionary

 • 呃喔 — 象聲詞。 禽鳥啼聲。 《文選‧潘岳<射雉賦>》: “良遊呃喔, 引之規裏。” 徐爰 注: “良遊, 媒也。 言媒呃喔其聲, 誘引令入可射之規內也。” 唐 韓愈 《詠雪贈張籍》詩: “誤雞宵呃喔, 驚雀暗徘徊。” 唐 溫庭筠 《常林歡歌》: “錦薦金爐夢正長, 東家呃喔雞鳴早。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呃逆 — 氣逆作聲。 俗稱打嗝。 明 李時珍 《本草綱目‧主治一‧呃逆》: “有寒有熱, 有虛有實。 其氣自臍下沖上, 作呃呃聲。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呃喔 — 拼音: e4 o 解释: 状声词。 形容鸡、 雉等的啼声。 文选·潘岳·射雉赋: “班尾扬翘, 双角特起。 良游呃喔, 之规里。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.